Hôpital L’Eglise de Dieu Réformée COVID-19 Response

Hôpital L’Eglise de Dieu Réformée bay swen ak tout moun nan kominite a nan pati sa yo: klinik medikal, klinik dantè , klinik pou je, de sal operasyon, famasi, laboratwa, fabrikasyon fo pye, etc.

SA YO SE PÈSONEL LOPITAL LA

ADMINISTRATIF

Kowòdonatè Lopital La

Pastor Jean Marie Louis Jean

Administratè Hôpital La

Jonas Jean

Achivis

Josaphat Jean

Achivis

Jean Luxon Louis

Achivis

Jacques Cherilus

Sekretè

Benette Antoinise Léandre

Sekretè

Ulrick Benjamin

Sekretè

Vigeneme Antoine

Sekretè

Willine Toussaint

Kèsyè

Marie Lisemene Alezu

Kèsyè

Samantha Alezie

Kontab

Kathy Fulton

Sipèvizè Envantè

Olson Marcellin

Direktè Jeneral

Dr. Mark Fulton

PÈSONÈL

Chirijyen Òtopedik, Direktè Medikal

Dr. Junior Athanase Cetoute

Jeneralis

Dr. Ralph Rejouis

Jeneralis

Dr. Marlone Massé

Chirijyen

Dr. Guyto Alexis

Pedyat

Dr. Ernst Pady

Jinekològ

Dr. Dieumaitre Collin

Jinekològ

Dr. Betance Lindor

Pedyat

Dr. Chénia Mérisier

Jeneralis, Enternist

Dr. Chrystelle Philippe

Dantis

Dr. Hughes Stanley St. Fleur

Enfimyè, Mèt

Miss Elanise Joseph

Oksilyè Enfimyè, Mèt

Miss Marie-Rose Nerlie Henrilus

Enfimyè

Miss Edith Lelievre

Oksilyè Enfimyè

Miss Celiane Saint Rival

Oksilyè Enfimyè

Miss Onalda L'Allemand

Enfimyè

Miss Pierre Louis

Oksilyè Enfimyè

Miss Marie Natacha Jean

Oksilyè Enfimyè

Miss Marie Lourdes Pierre

Oksilyè Enfimyè

Miss Marie-Yolette Petit-Frere

Oksilyè Enfimyè

Miss Gertha Petion

Oksilyè Enfimyè

Miss Pauline Jean

Enfimyè

Miss Mara-Liteuse Chery

Enfimyè

Miss Monise Constantin

Oksilyè Enfimyè

Miss Marie Jesula Belizaire

Prostetis

James Denis

Teknisyen Radyològ

Emmanuel Pierre Mary

Teknisyen Radyològ

Nelson Mildor

Teknisyen Radyològ

Miss Marie France Isemaël

Teknisyèn Laboratwa, Mèt

Miss Solange Benoit

Teknisyèn Laboratwa

Miss Marie Mirline Jean François

Teknisyèn Laboratwa

Miss Marie Lumène Clerveaux

Teknisyèn Laboratwa

Miss Dyna Jean

Teknisyèn Laboratwa

Miss Ultana Joseph

Teknisyèn Laboratwa

Miss Larose-Claire Casimir

Èd Famasyèn, Mèt

Miss Guerline Belizaire

Èd Famasyèn

Miss Marie Shela Fils-Aime

Èd Famasyèn

Miss Olivia Saint-Surin

PETI PÈSONÈL

Gadyen

Jocelyn Cherilus

Menajè

Fleurina Fleurimond

Menajè

Elida Jean

Menajè

Marie Carmelle

Garçon

Edzer Avinel

Garçon

Cheronique Moliere

Garçon

Joseph Vernet Sejour

Sekirite, Mèt

Milot Jean

Sekirite

Robenson Jean

Sekirite

Spedo Sainsurin

Sekirite

Aranier Myrtil

Sekirite

Julien Benjamin

Sekirite

King Rony Jean Baptiste

Chofè

Louis Wilson

Chofè

Antoine Chesnel

Chofè

Jean Bernard Alesy

Mekanisyen

Enock Valeus

MEN SA NOU GENYEN KÒM SÈVIS

Kounye a, lopital la bay swen medikal de baz ak tout sèvis medikal pou pasyan ekstèn ak pou pasyan entèn.

 • Dantis
 • Sèvis Ijans
 • Fanmi Planifikasyon
 • Medsin Jeneral
 • Operasyon Jeneral
 • Sèvis Laboratwa
 • Swen malnitrisyon
 • Obsetrik/Jinekoloji
 • Optometri
 • Òtopedik
 • Pedyatri
 • Sèvis famasi
 • Pwostetik
 • Sèvis radyoloji
 • Vaksinasyon