Hôpital L’Eglise de Dieu Réformée COVID-19 Response

Hôpital L’Eglise de Dieu Réformée bay swen ak tout moun nan kominite a nan pati sa yo: klinik medikal, klinik dantè , klinik pou je, de sal operasyon, famasi, laboratwa, fabrikasyon fo pye, etc.

SA YO SE PÈSONEL LOPITAL LA

ADMINISTRATIF

Kowòdonatè Lopital La

Pastor Jean Marie Louis Jean

Administratè Hôpital La

Jonas Jean

Achivis

Pierre Roland Benjamin

Achivis

Jean Luxon Louis

Sekretè

Benette Antoinise Léandre

Sekretè

Ulrick Benjamin

Sekretè

Vigeneme Antoine

Sekretè

Willine Toussaint

Kèsyè

Marie Lisemene Alezu

Kèsyè

Samantha Alezie

Kontab

Kathy Fulton

Sipèvizè Envantè

Olson Marcellin

Direktè Jeneral

Dr. Mark Fulton

PÈSONÈL

Pedyat

Dr. Ernst Pady

Jeneralis

Dr. Ralph Rejouis

Jeneralis

Dr. Marlone Massé

Chirijyen

Dr. Woodley St-Fleur

Chirijyen Òtopedik, Direktè Medikal

Dr. Junior Athanase Cetoute

Jinekològ

Dr. Dieumaitre Collin

Jinekològ

Dr. Betance Lindor

Pedyat

Dr. Chénia Mérisier

Jeneralis, Enternist

Dr. Chrystelle Philippe

Dantis

Dr. Hughes Stanley St. Fleur

Enfimyè

Miss Edith Lelievre

Oksilyè Enfimyè

Miss Celiane Saint Rival

Enfimyè

Miss Elanise Joseph

Oksilyè Enfimyè

Miss Marie-Rose Nerlie Henrilus

Oksilyè Enfimyè

Miss Onalda L'Allemand

Enfimyè

Miss Pierre Louis

Oksilyè Enfimyè

Miss Marie Natacha Jean

Oksilyè Enfimyè

Miss Marie Lourdes Pierre

Oksilyè Enfimyè

Miss Marie-Yolette Petit-Frere

Oksilyè Enfimyè

Miss Gertha Petion

Oksilyè Enfimyè

Miss Pauline Jean

Prostetis

James Denis

Teknisyen Radyològ

Emmanuel Pierre Mary

Teknisyen Radyològ

Nelson Mildor

Teknisyèn Laboratwa

Miss Solange Benoit

Teknisyèn Laboratwa

Miss Marie Mirline Jean François

Teknisyèn Laboratwa

Miss Marie Lumène Clerveaux

Teknisyèn Laboratwa

Miss Dyna Jean

Teknisyèn Laboratwa

Miss Ultana Joseph

Èd Famasyèn

Miss Marie Shela Fils-Aime

Èd Famasyèn

Miss Guerline Belizaire

Èd Famasyèn

Miss Olivia Saint-Surin

PETI PÈSONÈL

Gadyen

Jocelyn Cherilus

Menajè

Fleurina Fleurimond

Menajè

Elida Jean

Menajè

Marie Carmelle

Sekirite

Robenson Jean

Sekirite

Spedo Sainsurin

Sekirite

Aranier Myrtil

Sekirite

Milot Jean

Chofè

Louis Wilson

Chofè

Antoine Chesnel

Chofè

Jean Bernard Alesy

Mekanisyen

Enock Valeus

MEN SA NOU GENYEN KÒM SÈVIS

Kounye a, lopital la bay swen medikal de baz ak tout sèvis medikal pou pasyan ekstèn ak pou pasyan entèn.


 • Dantis
 • Sèvis Ijans
 • Fanmi Planifikasyon
 • Medsin Jeneral
 • Operasyon Jeneral
 • Sèvis Laboratwa
 • Swen malnitrisyon
 • Obsetrik/Jinekoloji
 • Optometri
 • Òtopedik
 • Pedyatri
 • Sèvis famasi
 • Pwostetik
 • Sèvis radyoloji
 • Vaksinasyon